Im mniej opisowe jest zdjęcie, tym bardziej pobudza ono wyobraźnię.

Im mniej informacji, tym więcej aluzji; im mniej prozy, tym więcej poezji.

Ernst Haas